CÈDULES HABITABILITAT

CEDULA D'HABITABILITATBarcelona – Ciutat Vella   Serveis Globals d’Arquitectura  C7arquitectes
Què és una Cèdula d’Habitabilitat?
La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat establerts al decret 55/2009 de la Generalitat de Catalunya.

Quan caduca?
La cèdula d’habitabilitat, que caduca als 15 anys

És obligatòria?
És obligatori que tots els habitatges tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent, segons estableix l’article 8 del decret 55/2009. És necessària per a llogar i vendre un habitatge i serà requerida per les companyies d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions quan facin el subministrament als habitatges, per formalitzar hipoteques i per reagrupament familiar.

Com obtenir-la?
Uns dels nostres arquitectes inspeccionarà l’habitatge i expedirà, si s’escau, el corresponent certificat d’habitabilitat. El certificat s’ha de lliurar a la Direcció General d’Habitatge i pagar les taxes corresponents (5,80 €). La cèdula es rep per correu al cap d’unes quatre setmanes.

Quant costa?
Els nostres honoraris són 115.-€ per la inspecció i certificació, més 20.-€ si realitzem nosaltres el lliurament a la Direcció General d’Habitatge.

Com encarregar una Cèdula?
Sol·liciti la seva cèdula complimentant el formulari o contacti: 93.412.50.67c7serveis@gmail.com

%d bloggers like this: