Sancions de fins a 10.000€ per anunciar pisos sense Certificació Energètica

El certificat energètic ha donat una volta de rosca més. Gairebé un any després d’entrar en funcionament , segueix donant que parlar. Aquesta vegada és a Catalunya on la Generalitat ha iniciat un sondeig d’inspecció per comprovar que les immobiliàries disposen del Certificat Energètic en totes les cases que comercialitza i publicita . La novetat és que el responsable ja no és només el propietari de l’habitatge, sinó també l’agència immobiliària i, per tant, els portals immobiliaris.

Des que va entrar en vigor la normativa que regula la Certificació Energètica molt s’ha parlat sobre en qui recau la responsabilitat de portar en ordre aquest document obligatori per vendre o llogar un habitatge. Com el govern ha cedit les competències a les comunitats autònomes, cadascuna ho regula d’una forma diferent. En el cas de Catalunya, la Generalitat ha començat a fer un sondeig d’inspeccions per comprovar el grau de compliment en les agències immobiliàries.

Des de l’Institut Català d’Energia asseguren que han començat a fer aquest sondeig només per veure com està funcionant però insisteixen que de moment no han obert “expedients sancionadors”. ¿I per què investiguen a les agències immobiliàries i no als propietaris dels habitatges? perquè persegueixen a tot aquell que promocioni i publiciti habitatges sense l’etiqueta energètica visible, tal com assenyala l’article 12.2 del decret pel qual s’aprova la certificació de l’eficiència energètica.

Amb aquest argument de pes, la Generalitat considera responsable de no disposar del certificat energètic tant als propietaris de la casa, com a agències immobiliàries i portals immobiliaris. I per això es refugien en l’article 5.b ) de la Llei 18/2007, de dret a l’habitatge a Catalunya. El contracte que se signa entre propietari i immobiliària (o persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera habitual i retribuïda a prestar serveis de mediació) ha d’estar en ordre, el que significa que l’agent immobiliari comprovar que el propietari compta amb la certificació energètica abans de publicitar l’immoble.

L’agència immobiliària “Soler Finques”, una de les agències de Sant Cugat del Vallès (Barcelona ) , ha experimentat en pròpia pell una inspecció. El passat mes de gener van rebre una carta de l’Institut Català d’Energia en què demanaven la incorporació de l’etiqueta energètica en cinc immobles de tota la seva cartera anunciada a la seva web. Dies després van rebre la visita d’una inspectora que els urgia a publicitar tots els anuncis d’immobles amb la seva etiqueta corresponent.

La resposta de l’agència immobiliària no s’ha fet esperar. Veu injust que la inspecció només s’hagi fet en la seva immobiliària en tot Sant Cugat del Vallès, pel que demanen que l’obligatorietat de comptar amb aquest requisit es faci en bloc per a totes les agències, particulars i portals immobiliaris. Davant la dificultat de disposar en el curt termini del Certificat Energètic en tots els immobles que anuncien, sol·liciten a la Generalitat una pròrroga de 6 mesos per complir amb la normativa i evitar “aquest greuge comparatiu”, assenyalen a idealista news.

Sancions a la vista …

Encara des de l’organisme català asseguren que no han començat a sancionar i que “és el l’última instància a la qual recorreran doncs abans hi ha altres passos perquè es compleixi la normativa” , la veritat és que el règim sancionador que aplicaran té molla . Es regeix pel codi de consum de Catalunya que contempla infraccions lleus amb multes de 3.000-10.000 fins infraccions greus de 100.001 a un milió d’euros. però les immobiliàries poden respirar tranquil·les.

Un portaveu de l’organisme català ha assenyalat idealista news que l’absència de l’etiqueta energètica en els immobles publicitats es considerarà una infracció lleu. Es tractarà d’un únic expedient sancionador per agència i no per cada immoble que no complís amb la normativa.

FONT: idealista.com

Articles relacionats:
Què és el CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?
El COAC coedita una guia per ajudar els ciutadans en la certificació energètica dels edificis
La Certificació Energètica i els Arquitectes

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: